lun, Aug 16th, 2010

Instruiri / Facilitare

Share This
Tags

Una din directiile prioritare in activitatea ADR-Centru consta in organizarea training-urilor si a programelor de instruire pentru diverse grupuri de beneficiari.

Metodologia activităţilor de training:

Iniţial participanţii sunt familiarizaţi cu aspectele teoretice referitoare la conceptele abordate. Studiul teoretic se realizează aplicînd tehnici de învăţare prin cooperare pentru a spori implicarea fiecărui participant în activitatea de perfecţionare. Pe parcurs participanţii sunt implicaţi în realizarea diverselor studii de caz, în identificarea oportunităţilor pentru soluţionarea diverselor probleme, în elaborarea recomandărilor utile pentru activitatea în instituţiile pe care le conduc. Se vor aplica diverse instrumente de diagnosticare pentru identificarea particularităţilor echipelor şi a persoanelor ce formează echipele respective.

Subiecte pentru activităţi de training

1. Management şi Leadership

Trainingul are ca scop familiarizarea participanţilor cu cele mai recente elaborări în domeniul teoriilor dirijării. Se vor dezvolta abilităţi de: identificare a etapei la care se află dezvoltarea unei echipe; comparare multidimensională a stilurilor de leadership; aplicare a stilului adecvat de leadership în dependenţă de etapa de dezvoltare a echipei; investigaţie a rolurilor în echipe; selectare competentă a personalului pentru echipe de succes.

2. Elaborarea cererii de finanţare

Se vor analiza: importanţa proiectării participative; modele de proiectare participativă; avantaje şi limite ale proiectării participative. Se vor dezvolta abilităţile: de formulare a misiunii instituţiei, de stabilire a finalităţilor pe perioada realizării misiunii respective, de diagnoză a situaţiei actuale prin utilizarea competentă a graficului SWOT, de formulare a obiectivelor prin utilizarea modelului SMART, de identificare a partenerilor pentru realizarea obiectivelor, de identificare a activităţilor pentru realizarea obiectivelor, de anticipare a riscurilor, de delegare a responsabilităţilor, de utilizare a diagramei GANTT în distribuţia resurselor, de monitorizare şi de evaluare a progreselor, de realizare a durabilităţii proiectului, de diseminare a succeselor grupului

3. Comunicarea eficientă. Prezentarea performantă:

Se vor analiza exigenţele moderne faţă de procesul de comunicare; comunicarea în organizaţii. Se vor dezvolta abilităţi de: utilizare a aspectelor verbale, nonverbale şi paraverbale în comunicare; eficientizare a comunicării pentru persoanele cu diverse stiluri de comunicare; argumentare şi de contraargumentare; de identificare şi de anihilare a tehnicilor de manipulare; de ascultare eficientă; de oferire şi de primire a feedbackului;

Se vor analiza: exigenţele moderne faţă de prezentarea informaţiei în faţa publicului. Se vor forma abilităţi de: pregătire a prezentării, structurare a prezentării, utilizare a suporturilor vizuale, analiză a audienţei, captare a atenţiei, adaptare la auditoriu, depăşire a anxietăţii, prezentare în faţa unei audienţe ostile

4. Strategii de organizare şi de realizare a activităţilor participative

Se vor analiza: specificul desfăşurării activităţilor de instruire cu adulţii; teorii de învăţare moderne. Se vor dezvolta abilităţi de: proiectare a activităţii cu adulţii, de selectare a metodelor care vor fi folosite în activitatea de instruire, de utilizare a metodelor care asigură implicarea activă a adulţilor în procesul de instruire, de evaluare a activităţilor de instruire cu adulţii, de motivare a adulţilor pentru a se implica în procese de instruire.

5. Moderarea eficientă a şedinţelor

Se vor analiza exigenţele moderne faţă de conducerea a diferitor tipuri de şedinţe – formale şi informale; comunicarea în organizaţii. Se vor dezvolta abilităţi de: pregătire a şedinţelor; iniţiere a şedinţelor; conducere a şedinţelor; încheiere a şedinţelor; negociere în cazul şedinţelor; comunicare în cadrul şedinţelor

6. Managementul schimbării

Se va analiza: condiţii care generează necesităţile de schimbare; mecanismele realizării schimbărilor; Se vor dezvolta abilităţi de: identificare a factorilor care generează necesităţi de schimbări; identificare a receptivităţii la schimbare a subalternilor; de monitorizare a conflictelor în timpul schimbărilor; de promovare a schimbărilor în organizaţii; de evaluare a impactului schimbărilor; de minimizare a rezistenţei la schimbare

7. Advocacy

Se va analiza: conceptul de advocacy; Se vor dezvolta abilităţi de: Discriminare a problemelor de advocacy de probleme de alt gen; de identificare a factorilor către care trebuie să fie adresate problemele de advocacy; de identificare a partenerilor în soluţionarea problemelor de advocacy; de selectare şi de combinare optimă a strategiilor de advocacy; de a proiecta, organiza, realiza, evalua şi disemina campanii de advocacy

8. Motivaţia

Se vor analiza: concepţiile moderne referitoare la motivaţie; Se vor dezvolta abilităţi de: utilizare a diferitor instrumente pentru a identifica motivaţia personalului; selectare a factorilor motivatori în dependenţă de particularităţile grupurilor sau a persoanelor implicate în activităţi

9. Negocierea

Se vor analiza: concepţii referitoare la procesul de negociere; Se vor dezvolta abilităţi de: Analiză multidimensională a greşelilor de negociere şi a modalităţilor de evitare a acestora; de recunoaşte a sentimentelor, valorilor şi convingerilor specifice pe care alte persoane le au referitor la conducerea negocierilor şi ajustarea acestor atitudini şi comportamente în conformitate cu subiectele şi personalităţile implicate în fiecare caz; eficientizare a şedinţele de negociere

10. Implementarea Proiectelor

Se vor analiza: exigenţele referitoare la implementarea proiectelor; Se vor dezvolta abilităţi de: elaborare a proceselor de monitorizare şi de evaluare a proiectelor; de elaborare a rapoartelor narative şi a celor financiare care vor fi prezentate donatorilor; diseminare a succeselor realizate în cadrul proiectelor

11. Colectare de fonduri

Se vor analiza: tendinţele actuale în domeniile ofertelor de granturi; politici ale diferitor donatori; Se vor dezvolta abilităţi de: identificare a oportunităţilor pentru obţinerea finanţărilor de la diverşi donatori

Elemente organizatorice:

Fiecare training are o durată de 16 ore academice (8 sesiuni) într-un interval de 2 zile. După prima şi după a doua sesiune se organizează pauze de cîte 15 minute. După a treia sesiune este organizat prînzul participanţilor. După prînz este desfăşurată a patra sesiune. În caz de solicitare, trainingul poate fi îmbogăţit cu o zi suplimentară (4 sesiuni), dedicată dezvoltării avansate a abilităţilor participanţilor în domeniul tematicii abordate.

Contactati-ne pentru a stabili termenii si conditiile desfasurarii instruirilor!

Click pentru a vedea galeria foto

All Rights Reserved