vin, Sep 3rd, 2010

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI RUNDA I – In cadrul proiectului „Invatamintul Profesional si Dezvoltarea Rurala”

Share This
Tags

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI RUNDA I – In cadrul proiectului „Invatamintul Profesional si Dezvoltarea Rurala”

Largind orizonturile de acces a zonei rurale PGM -I a influentat pozitiv asupra conditiilor de trai si calitatea vietii, a luat parte intensiv la inlaturarea dezechilibrelor sociale si a indrumat tineretul spre implicarea in activitati si initierea propriilor afaceri.  Aceasta a dus la dezvoltarea spiritului antreprenorial in zonele rurale, crearea locurilor de munca pentru tineri specialisti in diverse domenii si a pus bazele dezvoltarii in directie ascendenta a comunitatii rurale pe termen lung.

SUMAR:

Misiunea programului de granturi mici Runda I – Valorificarea activitatilor non-agricole in spatiul rural prin intermediul mincrointreprinderilor.

PGM s-a adresat in special, reprezentantilor autoritatilor locale, organizatii non-guvernamentale, tinerilor ce doreau sa initieze o afacere, mesterilor populari, institutiilor de invatamint, etc., si vizeaza cresterea gradului de implicare a acestora in afaceri si rezolvarea problemelor comunitatii rurale.

In cadrul PGM-I in anul 2008 au fost finantate 20 de proiecte din 17 localitati din cele 5 raioane beneficiare: Orhei, Telenesti, Singerei, Soldanesti, Rezina, cu un buget total alocat de 800 443.38 lei/MDL, pentru achizitia de mobilier, utilaje si echipamente, aceesorii, tehnica de birou.

Facind o analiza a beneficiarilor PGM I pe raioane, constatam ca cei mai activi s-au dovedit a fi cei din raioanele Orhei  si Telenesti cu cite 6 proiecte implimentate, Rezina – 4 proiecte si raioanele Soldanesti si Singerei – cu cite 2 proiecte.

Din totalul de 20 de proiecte finantate, doar 6 au avut ca scop extinderea afacerilor non-agricole existente, largirea gamei si imbunatatirea calitatii serviciilor oferite; iar celelalte 14 sunt afaceri noi pentru regiunea sau localitatea vizata, initiate de persoane sau institutii ce doreau sa porneasca o afacere, asigurind astfel noi locuri de munca pentru someri si tinerii absolventi, dintre care atit femei, cit si barbati.

Indicatori calitativi:

  • In perioada anului 2008 PGM-I a contribuit la imbunatatirea mediului de afaceri si la largirea orizonturilor de acces a zonei rurale;
  • A fost dezvoltata reteaua ONG-APL-Comunitate ca a permis inlaturarea dezechilibrelor sociale si a indrumat beneficiarii spre initierea in activitati si deschiderea propriilor afaceri.

Indicatori cantitativi:

  • 20 de afaceri prestatoare de servicii sociale, dotate cu utilaje, tehnica de calcul si mobilier performant, dezvoltate;
  • 46 persoane instruite pe parcursul implementarii proiectului in domeniul promovarii si sustinertii antreprenoriatului la nivel local;
  • Au fost initiate 14 afaceri in comunitatile eligibile si dezvoltate 6 afaceri existente, adigurind 52 noi locuri de munca.

Lista_participantilor_la_PGM_I

All Rights Reserved