Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii antreprenori din raionul Orhei

Începând cu 1 august 2018, în raionul Orhei se implementează proiectul „Fondul de Antreprenoriat pentru tineri Orhei”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

60452121_424423075057900_7707479951255011328_o

În sensul modern al economiei de piață, un antreprenor este un agent economic care adoptă un comportament activ și inovator, care acceptă deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi. În acest sens, un număr semnificativ de societăți acordă o mare atenție și recunoaștere antreprenorilor, în mare parte și datorită aportului pe care îl aduc aceștia la evoluția mediului antreprenorial și a influenței pe care o au asupra indicatorilor macroeconomici.

Viziunea noastră.

Stimate TÂNĂR, tu ai potențial de a dezvolta afaceri:

  • Prin valorificarea talentului tău și a oportunităților din jurul tău
  • Prin implementarea unor inovații la nivel local

În cadrul acestui proiect, împreună cu echipa Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri Orhei, am lansat Programul de Instruire, Grantare și Mentoring „Level UP!”

I etapă a acestui program a fost Cursul de abilitare antreprenorială,  de care au beneficiat 27 de tineri din raionul Orhei.

Acum suntem încântați să vă anunțăm că purcedem la a doua etapă – CONCURSUL planurilor de afaceri:

Cine poate participa?

Tineri, rezidenți ai raionului Orhei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, sau persoane juridice, fondate de tineri, rezidenți ai raionului Orhei, care au o activitate de maximum 2 ani.

Pentru persoane fizice:

– persoană cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani;

– are reședința în una dintre localitățile raionului Orhei;

– nu are datorii față de bugetul local și/sau național;

– are elaborat un Plan de afaceri pentru participarea la concurs;

– dispune de contribuție proprie (numerar și/sau active imobilizate) necesară pentru realizarea afacerii în valoare de minim 20% din suma totală a investiției;

Pentru persoane juridice:

– întreprindere care activează de maximum 2 ani, într-o localitate din raionul Orhei și este subiect al legislației în vigoare;

– asociatul majoritar care este și aplicant la Concursul planurilor de afaceri are vârsta între 18 și 35 de ani;

– are elaborat un Plan de afaceri pentru participarea la concurs;

– întreprinderea dispune de activitate operațională (dacă întreprinderea nu activează, solicitantul poate participa ca persoană fizică);

– să nu aibă restanțe la plăţile scadente faţă de instituţii financiare bancare  şi/sau nebancare sau datorii la impozite şi taxe la bugetul local și/sau național;

– să nu se afle în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice altă procedură judiciară.

Informații importante:

  • Nu există priorități și nici limite privind domeniile sau genurile de activitate economică conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM), pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, cu excepția activităților economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.
  • Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 300 000 lei. Suma maximă oferită per beneficiar(ă)/plan de afaceri nu va depăși 60 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 5 (cinci) granturi.
  • Perioada de comunicare și monitorizare a utilizării fondurilor oferite nu va depăși data de 15 iunie 2020.

Cererile și setul de documente pentru participare la Concursul planurilor de afaceri vor fi depuse scanate și trimise la adresa de email: [email protected], cu mențiunea: Concurs planuri de afaceri 2019.

Telefon de contact: 079031378 (Erhan Corina, coordonatoare program).

Termen limită de depunere a dosarelor este 31 iulie 2019. Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului planurilor de afaceri.

Mai multe detalii despre etapele de organizare a Concursului planurilor de afaceri, conținutul dosarului de aplicare (găsești mai jos formularele pentru descărcare), cheltuielile eligibile și criteriile de selecție găsiți în Regulamentul-concursului-planurilor-de-afaceri

Calendarul Programului de Instruire, Grantare și Mentoring „Level UP!”

 

1. Sesiuni de instruire în domeniul inițierii și administrării afacerilor 18 mai – 18 iunie, 2019
2.

 

Concursul de planuri de afaceri
2.1 Aplicarea dosarelor 15-31 iulie, 2019
2.2 Analiza dosarelor 1-9 august
2.3 Interviuri cu aplicanții (Pitch) 13 august
2.4 Ședință de analiză a Comisiei de Evaluare 14 august
2.5 Anunțarea rezultatelor 15 august
 

3.

Încheierea contractelor de grant septembrie, 2019
4. Mentoring și Monitorizarea utilizării fondurilor oferite Octombrie, 2019 – aprilie,2020
5. Gala Tinerilor Antreprenori Orhei Mai, 2020

Anexa 1-Formular PLAN DE AFACERI

Anexa 2-Formular proiectii financiare

Anexa nr. 3 Model bugetul afacerii

Anexa 4 – Cerere de participare la concurs pentru persoane fizice

Anexa 4-Cerere de participare la concurs pentru persoane juridice

Anexa 5-Declarație pe propria răspundere privind lipsa datoriilor la bugetul local și național pentru solicitant(ă) persoană fizică

Anexa 5- Declarație pe propria răspundere privind lipsa datoriilor la bugetul local și național pentru solicitant(ă) persoană juridică

Anexa 6 – Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal

Anexa 7- Formular Curriculum Vitae

Anexa 8- Formular prezentare proba individuala

Proiectul ,,Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Orhei” este implementat de A.O. ,,Agenția de Dezvoltare Rurală-Centru” Orhei, cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei, prin intermediul Fundației Est-Europene.
All Rights Reserved