Misiune

AGENTIA DE DEZVOLTARE RURALA – CENTRU  (ADR-CENTRU)  este organizaţie obsteasca, nonprofit, neguvernamentala, apolitica, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate in vederea realizarii in comun a scopurilor determinate de Statut. Agentia este creată în forma organizatorico-juridică de organizatie obştească şi îşi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia RM, cu Legea RM nr.837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociatiile obstesti, cu legislatia in vigoare.

ADR-CENTRU isi desfasoara activitatile sale pe teritoriul raioanelor Orhei, Rezina, Soldanesti si Telenesti din zona centru a Republicii Moldova. Agentia este in drept sa constituie reprezentante, filiale în alte raioane – subiecte ale dezvoltarii regionale.

Misiunea ADR-CENTRU: contribuie la diminuarea dezechilibrelor socio-economice existente in regiune. In conformitate cu politicile nationale si regionale de dezvoltare, ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare, ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile si a parteneriatului si spiritului antreprenorial.

ADR-CENTRU se focuseaza pe urmatoarele direcţii prioritare:
  • Elaborarea si implementarea proiectelor si strategiilor in domeniul dezvoltarii economico-sociale rurale si regionale, agriculturii, energiei şi surselor de energie la scară mica, turism, sport, resurse umane etc.
  • Acordarea asistenţei tehnice Administratiei Publice Locale în cadrul politicilor si programelor de dezvoltare regionala.
  • Acordarea asistentei la elaborarea planurilor de afaceri, cererilor de finantare, propunerilor de proiecte, analize si prognoze sectoriale, sondaje etc.

ADR-CENTRU este deschisa pentru formarea noilor parteneriate cu caracter durabil si pe termen lung. Cooperarea fiind cheia succesului, aceasta poate contribui la deschiderea noilor orizonturi si identificarea noilor posibilitati de dezvoltare a regiunii, atragerea noilor surse de finantare.

Va invitam la colaborare!!!

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

All Rights Reserved